Team

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Faas(de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-310
55128 Mainz
Tel.: +49-[0]6131-39-38466
Fax: +49-[0]6131-39-38476
Email: thorsten.faas [at] uni-mainz.de
http://www.thorstenfaas.de
http://www.twitter.com/wahlforschung
http://www.facebook.com/wahlforschung


Simone Ndongala (office management)(de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-302
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38475
Fax: +49-[0]6131-39-38476
Email: ndongala [at] politik.uni-mainz.de

opening hours office: Monday and Tuesday from 10.00 to 12.00


Apl.-Prof. Dr. Siegfried Schumann(de)

Jakob-Welder-Weg 12, Room 06-445
55099 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-25478
Email: schumann [at] politik.uni-mainz.de


Arndt Leininger, Ph.D. (de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-306
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38461
Email: leininger [at] politik.uni-mainz.de


Nicole Loew, M.A.(de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-309
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38488
Email: loew [at] politik.uni-mainz.de


Dipl.-Pol.-Wiss. Holger Reinermann(de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-204
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38461
Email: reinermann [at] politik.uni-mainz.de


Simon Richter, M.A., M.Res.(de)

Jakob-Welder-Weg 20, Room 03-306
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38463
Email: simon.richter [at] politik.uni-mainz.de


Benjamin C. Sack, M.A.(de)

Jakob-Welde- Weg 20, Room 03-305
55128 Mainz

Tel.: +49-[0]6131-39-38478
Email: sack [at] politik.uni-mainz.de
http://www.bcsack.com


Former Employees

  • Johannes N. Blumenberg
  • Sebastian Fietkau
  • Julia Hermann
  • Daniela Hohmann
  • Julia Range

student assistants

 • Fabio Best
 • Theresa Bernemann
 • Lutz Ickstadt
 • Robert Welz

You can contact the student assistants at the e-mail address assistenz.methoden [at] politik.uni-mainz.de.